4th International Conference of Young Scientists – Soil in the Environment

W dniach 29 maja – 1 czerwca 2022 r. w Toruniu odbyła się 4 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Soil in the Environment. W wydarzeniu organizowanym przez młodych gleboznawców z Poznania (Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, UP Poznań) i Torunia (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, UMK w Toruniu) wzięło udział 35 młodych gleboznawców z 12 krajów (Chiny, Chorwacja, Czechy, Etiopia, Indie, Iran, Nigeria, Pakistan, Polska, Portugalia, Szwajcaria i Wietnam). Sześciu uczestników z krajów o niskim i średnim dochodzie (Indie, Iran, Nigeria i Pakistan) otrzymało dotację na uczestnictwo (participation grants) ufundowaną przez IUSS Stimulus Fund. Ogromną nobilitacją dla organizatorów oraz uczestników konferencji był fakt goszczenia obecnej Prezydent Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS)  Prof. Laury Berthy Reyes Sánchez.  W ramach 3 sesji plenarnych oraz sesji posterowej zaprezentowano łącznie 21 referatów i 11 posterów. W sesji plenarnej wyróżnieni zostali: Tianjin Ren – Chiny (1 miejsce), Alda Vieira – Portugalia (2 miejsce), Nina Hećej – Chorwacja (3 miejsce). W sesji posterowej nagrodzeni zostali: Bogusława Kruczkowska – Polska (1 miejsce), Amisalu Misebo – Etiopia (2 miejsce), Hanna Radziuk – Polska (3 miejsce). Dodatkowo komitet naukowy konferencji przyznał dwa wyróżnienia w sesji ustnej i posterowej, które trafiły do Alessandry Musso (Szwajcaria) i Arkadiusza Warczyka (Polska). Uczestnicy konferencji wzięli także udział w sesji terenowej zorganizowanej na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, gdzie mieli okazję odbyć spływ kajakowy rzeką Drwęcą oraz zapoznać się z różnorodnością pokrywy glebowej tego obszaru. Podczas ceremonii zamknięcia Prezydent IUSS – Prof. Laura Bertha Reyes Sánchez wyraziła uznanie dla wysokiego poziomu naukowego prezentowanych referatów i posterów. W podsumowaniu wspomniała, że ​​aktywność młodych ludzi jest bardzo ważna dla przyszłości IUSS, stąd takie inicjatywy jak konferencja SITE są bardzo ważne i dowodzą, że takie inicjatywy wymagają wsparcia w przyszłości.

Do zobaczenia wkrótce na kolejnej edycji SITE 2024 w Warszawie!