Czarnoziem- Gleba Roku 2019

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego na glebę roku 2019 wybrała Czarnoziem. Nie jest to decyzja oryginalna, gdyż w każdym kraju, w którym zainicjowano podobne programy, Czarnoziem był pierwszą lub jedną z pierwszych celebrowanych gleb. Biorąc jednak pod uwagę szczególne cechy morfologiczne i fizykochemiczne czarnoziemów, które decydują o ich znaczeniu rolniczym już od okresu neolitycznego, nikogo nie dziwi specjalna atencja gleboznawców i rolników do tego typu gleb. Wiemy, że czarnoziemy są glebami reliktowymi w Polsce i zajmują niewielkie tylko skrawki terytorium naszego kraju. Nie umniejsza to ich znaczenia, wręcz odwrotnie –jest ważnym powodem do ich ochrony. W ostatnich latach odżyły tez dyskusje nad genezą i wiekiem czarnoziemów, ich transformacją w holocenie, a także relacjami z innymi typami gleb, na przykład z czarnymi ziemiami. Interdyscyplinarne badania prowadzone wspólnie z archeologami poszerzyły wiedzę i zweryfikowały scenariusze ewolucji gleb w wybranych regionach, co zachęca do rozszerzenia badań na całą Polskę. Jednocześnie pojawiają się doniesienia o raptownej degradacji lub nawet zaniku czarnoziemów wskutek intensywnej uprawy i erozji gleb. Zatem mimo, iż czarnoziem jest „pierwszą pośród gleb”, od rozpoznania genezy której rozpoczęło się nowoczesne gleboznawstwo, nadal dostrzegamy pasjonujące wyzwania badawcze oraz palące potrzeby praktyczne dotyczące tych gleb tak w Polsce, jak i w Europie Środkowej oraz Wschodniej.

autor: Cezary Kabała

Materiały do pobrania:

Logo (pl) – pobierz

Logo (eng) – pobierz

Baner wersja 1 – pobierz

Baner wersja 2 – pobierz

Plakat (pdf) – pobierz