DRZEWIEJ BYWAŁO...

Opublikowane kilkadziesiat lat temu teksty niejednokrotnie zaskakują swoją aktualnością, czy specyficznym ujęciem tematu. Warto na nie spojrzeć. Kopalnią interesujących materiałów są klasyczne książki takie jak np. GLEBY POLSKI, albo HISTORIA GLEBOZNAWSTWA POLSKIEGO - wszyscy znamy je doskonale. Tutaj, jako zapoczątkowanie tematu (zapraszam do nadsyłania materiałów), coś rzadziej czytanego.

 W numerze prezentowanym poniżej (Nr 7 z 1935 r.) znajdziemy m.in. bardzo ciekawą relację Feliksa Terlikowskiego z III. Zjazdu Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego oraz obszerny artykuł metodyczny oznaczania uziarnienia gleby. [KLIKNIJ NA OBRAZ - ABY POWIĘKSZYĆ] 

/przygotował: M. Drewnik/

W numerze ROLNIKA z 15 sierpnia 1926 r. znajduje się m.in. krótki artykuł dotycząca melioracji gleb piaszczystych. Znajduje się tu również wzmianka o rolnictwie opartym na metodach ekologicznych!

[KLIKNIJ NA OBRAZ - ABY POWIĘKSZYĆ] 

/przygotował: M. Drewnik/

 
 

POWRÓT 

Sugestie dotyczące strony internetowej PTG proszę kierować do Administratora