Emisje gazów cieplarnianych z torfowisk Polski

Dnia 31 lipca 2021 roku ukazało się opracowanie (autorstwa dra hab. Wiktora Kotowskiego – Uniwersytet Warszawski), w którym przedstawiono szacunkową emisji gazów cieplarnianych z gleb organicznych związanych z osuszonymi torfowiskami w Polsce. Wyliczenia opierają się na standardowych współczynnikach emisji z gleb organicznych wg kategorii użytkowania gruntów i głębokości odwodnienia, za Międzyrządowym Panelem ds. Zmiany Klimatu (IPCC), oraz na eksperckim oszacowaniu udziału tych kategorii w powierzchni torfowisk Polski. Średnie emisje gazów cieplarnianych z odwodnionych torfowisk Polski oszacowano na 33,9 Mt ekw. CO2, z czego 30,3 Mt ekw. CO2 (89,4%) przypada na sektor rolnictwo, a 3,6 Mt ekw. CO2 (10,6%) na sektor LULUCF (leśnictwo). Emisje gazów cieplarnianych z gleb organicznych oszacowane w niniejszym opracowaniu są znacznie wyższe niż emisje wykazywane przez Polskę w raporcie do Konwencji Klimatycznej (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Dla obszarów rolniczych oszacowane emisje węgla w postaci dwutlenku węgla i metanu są 23,7 razy wyższe niż raportowane przez Polskę do UNFCCC w 2020 roku emisje dwutlenku węgla, a całkowite emisje gazów cieplarnianych z uwzględnieniem tlenku azotu (I) są 6,9 razy wyższe niż w raporcie do UNFCCC. Dla lasów oszacowania emisji przedstawione w niniejszym opracowaniu to odpowiednio 3,8 razy mniej w przypadku emisji węgla (jako CO2 i CH4) i  4,2 razy więcej dla emisji wszystkich gazów cieplarnianych, niż podano w raporcie Polski do UNFCCC.

Gorąco zachęcamy do lektury pełnego tekstu tego opracowania, który można pobrać klikając w ten link: pobierz

 

źródło: bagna.pl