Soil Photo Gallery

Below selected external links to soil galleries are available:

Prof. Cezary Kabała – home site

World of Soils – IUSS

Imaggeo – EGU

New England Soil Profiles

Gleba płowa zaciekowa spiaszczona (opadowo-glejowa)

Gleba torfowa saprowa typowa

Gleba torfowa saprowa typowa

Gleba murszowata

Gleba płowa zaciekowa spiaszczona (opadowo-glejowa)

Lokalizacja: Wrocław Psie-Pole,

GPS: 51°09’00” N, 17°02’34”E

Skała macierzysta: piaski pokrywowe na glinie zwałowej (moreny dennej zlodowacenia Odry)

SGP 2011: Gleba płowa zaciekowa spiaszczona (opadowo-glejowa)

FAO-WRB 2015: Eutric Luvic Albic Fragic Planosols  (Aric, Anoarenic, Endoloamic, Ochric, Raptic)

Uziarnieni PTG 2008: piasek słabogliniasty/gliniasty na glinie zwykłej

Soil texture USDA: fine sand/loamy fine sand//loam

Gleba torfowa saprowa typowa

Lokalizacja: Atanazyn - Dolina Środkowej Noteci,

GPS: 53°03’21” N, 17°05’42”E

SGP 2011: Gleba torfowa saprowa typowa

FAO-WRB 2015: Eutric Sapric Rheic Histosol 

Materiał macierzysty: torf niski szuwarowy - silnie rozłożony

 

Gleba torfowa saprowa typowa

Lokalizacja: Atanazyn - Dolina Środkowej Noteci,

GPS: 53°03’16” N, 17°07’14”E

SGP 2011: Gleba torfowa saprowa typowa

FAO-WRB 2015: Eutric Sapric Rheic Histosol 

Materiał macierzysty: torf niski szuwarowy - silnie rozłożony

Gleba murszowata

Lokalizacja: Torfowisko Rytebłota (Pojezierze Brodnickie)

GPS: 53°21’40,5” N, 19°24’11,9”E

SGP 2011: Gleba murszowata

FAO-WRB 2015: Endogleyic Rendzic Phaeozem (Arenic, Aric, Humic, Nechic, Amphiraptic)

Materiał macierzysty: Materiał murszowaty zalegający na wapieniu łąkowym