Konkurs na broszurę dla dzieci na temat bioróżnorodności gleby

W celu zaangażowania naukowców  zajmujących się glebą, instytucji badawczych, towarzystw gleboznawczych, środowisk akademickich, szkół wyższych i uniwersytetów, projektantów, fotografów i twórców z całego świata w wysiłki na rzecz edukacji i podnoszenia świadomości na temat gleb wśród młodego pokolenia, powstała wspólna inicjatywa International Union of Soil Science (IUSS) i  FAO Global Soil Partnership (GSP), której głównym celem jest  projektu edukacyjny „IUSS GOES TO THE SCHOOL”. Projekt ten  skupia się na idei zwiększenia zainteresowania dzieci nauko o glebie, poprzez przygotowanie przyjaznych dla młodzieży programów i materiałów edukacyjnych. Dlatego też w ramach Światowego Dnia Gleby  ogłaszony został konkurs na broszurę naukową dla dzieci na temat bioróżnorodności gleby pod hasłem „Keep soil alive, protect soil biodiversity”. To wspólne działanie będzie promowane w skoordynowany sposób na platformach cyfrowych i społecznościowych. Celem konkursu jest: (1) promowanie wiedzy naukowej i uwidacznianie znaczenia różnorodności biologicznej gleby; (2) Podnoszenie świadomości w zakresie ochrony różnorodności biologicznej gleby; (3) Pobudzanie działań edukacyjnych, zaangażowania i udziału młodzieży i szkół w gleboznawstwie.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć tutaj: pobierz

Formularz rejestracyjny: pobierz

Gorąco zachęcamy rodzimych gleboznawców do udziału w konkursie!