Krajowa Platforma Glebowa – 22 września 2020 (Warszawa)

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferencję naukową – Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski – gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne. Jest to kolejna konferencja naukowa organizowana w ramach KRAJOWEJ PLATFORMY GLEBOWEJ.

Konferencja odbędzie się 22 września 2020 r., w siedzibie SGGW w Warszawie.

Ważne daty:

Komunikat I – pierwsza połowa maja 2020 r.

Otwarcie rejestracji – 15 maja 2020 r.

Zamkniecie rejestracji – 15 sierpnia 2020 r.

Komunikat II – po 7 września 2020 r.

Patronat naukowy konferencji: Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

 

Konferencja naukowa jest organizowana ze środków finansowych

zad. 1.3 „Monitorowanie różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR”

w programie wieloletnim (2016-2020) IUNG-PIB,

koordynowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

   

 

 

 

autor: Bożena Smreczak