Geneza, klasyfikacja i kartografia gleb. Temat przewodni 2022: Mady rzeczne

Szanowni Państwo w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, nie tylko członków Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG, do udziału w sympozjum „Geneza, klasyfikacja i kartografia gleb. Temat przewodni 2022: Mady rzeczne” zaplanowanym na 7-9 września 2022 we Wrocławiu i dolinie Odry.

W ramach sympozjum przewidujemy dwie sesje referatowo-posterowe: jedną poświęconą zagadnieniom genezy, klasyfikacji i kartografii różnych typów gleb, oraz drugą – dedykowaną madom. Mady zostały wybrane przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze jako gleby roku 2022. W sesji poświęconej madom, oprócz zagadnień ich genezy, transformacji, klasyfikacji i kartografii, prezentowane mogą być również wyniki badań dotyczących wartości siedliskowej i rolniczej, użytkowania, degradacji i ochrony/remediacji mad.

Sesja terenowa towarzysząca sympozjum w całości będzie poświęcona madom w dolinie Odry (w warunkach różnego użytkowania i transformacji).

Informacje dotyczące sympozjum będą zamieszczane na stronie:

https://ingos.upwr.edu.pl/nauka/konferencje–seminaria/mady2022

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2022.

 

autor: Cezary Kabała