KRAJOWA PLATFORMA GLEBOWA – 26 czerwca 2019

 W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu Krajowej Platformy Glebowej, temat tegorocznej edycji to „Usługi ekosystemowe gleb – wskaźniki i metody oceny”.
Teoria usług ekosystemowych ma na świecie bardzo wielu zwolenników, chociaż równie wiele osób odnosi się do niej sceptycznie. Bezsprzecznie pozwala informować m.in. mieszkańców miast i wsi oraz decydentów na różnych szczeblach o zależności człowieka od przyrody, odpowiedzialności za nią i zasadach zrównoważonego rozwoju. Podkreślanie wartości przyrody jako naturalnego kapitału Ziemi i podstawy życia ludzi niesie za sobą wiele bardzo poważnych pytań o metody dokonywania ocen, stosowanych wskaźników oraz realne zastosowania takich wycen w procesie podejmowania decyzji. Cześć usług ekosystemowych dostarczanych przez gleby np. udział w krążeniu pierwiastków i wody, sekwestracja węgla organicznego czy podtrzymywanie różnorodności biologicznej nie mają substytutów, dlatego potrzebny jest system monitorowania zmian i oceny skutków degradacji gleb z uwzględnieniem różnych grup interesariuszy, których będą dotyczyć korzyści, ale również koszty oceny i naprawy tych zmian.
Termin i miejsce konferencji:
26 czerwca 2019 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, Warszawa
Organizatorzy konferencji:
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gleb, Instytu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wstępny program konferencji oraz dodatkowe informacje dostępne są tutaj.