Zaproszenie do udziału w konferencji Soil Classification & Education 2

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Soil Classification & Education 2”. Celem konferencji jest prezentacja narzędzi dydaktycznych przydatnych w międzynarodowej edukacji w zakresie gleboznawstwa (głównie klasyfikacji i opisu gleb) opartych o system WRB, wypracowanych w ramach projektu Erasmus+ SYStem. dyskusja nad próbami modyfikacji opisu i klasyfikacji gleb oraz wymiana pomysłów na gleboznawczą edukację młodzieży i dorosłych z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska. Kolejnym celem jest wymiana doświadczeń dotyczących podniesienia świadomości na temat globalnych zagrożeń, takich jak erozja, zasolenie i pustynnienie. W ramach konferencji planowane są zarówno sesje referatowe, posterowe, jak i terenowe.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 września 2022 r. w Toruniu. Jej organizacja wspierana jest środkami programu Erasmus+, co wpływa na stosunkowo niewielki koszt uczestnictwa. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie wydarzenia

autor: P. Charzyński