Gleba technogeniczna – Gleba Roku 2020

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego na glebę roku 2020 wybrała Glebę technogeniczną. Ponad 60% Polaków zamieszkuje w ośrodkach miejsko-przemysłowych, gdzie wszystkie elementy środowiska, a więc i gleby, są przekształcone lub stworzone przez człowieka. Roboty ziemne związane z budową domów, obiektów publicznych, przemysłowych i handlowych, a także dróg i linii kolejowych, powodują wymieszanie gleby i wprowadzają do niej obce domieszki, które do tego stopnia przeobrażają morfologię i właściwości fizykochemiczne gleb, że zmieniają wszystkie ich funkcje środowiskowe. W najbardziej drastycznych przypadkach, naturalne gleby są całkowicie niszczone, a w ich miejsce deponowane są odpady górnicze, przemysłowe, budowlane lub komunalne, które stają się tworzywem dla nowych gleb. Niekiedy gleby są celowo tworzone przez człowieka na obiektach inżynieryjnych, np. na bunkrach, „zielonych” dachach, wiaduktach – przejściach dla zwierząt, nad parkingami i tunelami podziemnymi itd.
Gleby technogeniczne (w klasyfikacji międzynarodowej WRB: Technosols) powstają w wyniku intensywnej nierolniczej działalności człowieka i występują w ogromnej różnorodności form. Są glebami względnie młodymi, o zazwyczaj słabo ukształtowanym profilu i bardzo zróżnicowanych właściwościach – w zależności od materiału, z jakiego powstały lub rodzaju wprowadzonych domieszek. Niektóre z nich są kwaśne, ubogie w składniki pokarmowe a nawet silnie zanieczyszczone substancjami chemicznymi, ale inne żyznością mogą nie ustępować dobrym glebom ogrodowym.

autor: Cezary Kabała

Materiały do pobrania:

Logo (pl) – pobierz

Logo (ang) – pobierz

Baner – pobierz

Plakat – pobierz