Klasyfikacje Gleb Leśnych Polski

Historia opracowań naukowych służących klasyfikowaniu bądź systematyzowaniu gleb w lasach została zapoczątkowana tuż po zakończeniu II wojny światowej. Lasy Państwowe rozpoczęły systematyczne urządzanie lasów, które rozpoczynało się od rozeznania warunków przyrodniczych. Początkiem tych prac było kartowanie gleb, które ujmowano w typy siedlisk. Poniższe dane bibliograficzne odzwierciedlają powstawanie kolejnych wydań dokumentów pokazujących możliwości nauki i potrzeby praktyki leśnej w tym zakresie:
1. Królikowski L. 1951. Wytyczne do opisu gleb przy prowadzeniu prac urządzeniowych w lasach państwowych. CZLP.
2. Instrukcja Urządzania lasu. 1957. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. PWRiL. Warszawa. s. 11-29. Prace gleboznawcze dla opracowania mapy glebowej.
3. Klasyfikacja gleb leśnych. 1966. Praca zbiorowa. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych. Warszawa.
4. Klasyfikacja gleb leśnych. 1969. Praca zbiorowa (II Opracowanie). Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych PTG. Warszawa.
5. Klasyfikacja gleb leśnych 1973. Praca zbiorowa. Wydanie II. PTG . Warszawa.
6. Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. Wydanie III PTG. CILP. Warszawa.
7. Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.