DZIAŁ I: Gleby w czasie i przestrzeni - kierownik: prof. dr hab. Stefan Skiba

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb - przewodniczący: prof. dr hab. Cezary Kabała cezary.kabala@up.wroc.pl

Komisja Geografii Gleb i Paleopedologii - przewodniczący: dr hab. Michał Jankowski mijank@umk.pl


DZIAŁ II: Procesy i właściwości gleb - kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa

Komisja Fizyki Gleb - przewodniczący: dr hab. Andrzej Bieganowski prof. nadzw. a.bieganowski@ipan.lublin.pl

Komisja Chemii Gleb - przewodnicząca: dr hab. Jolanta Kwiatkowska-Malina j.kwiatkowska@gik.pw.edu.pl

Komisja Biologii Gleb - przewodniczący: prof. dr hab. Jolanta E. Bielińska elzbieta.bielinska@up.lublin.pl

Komisja Mineralogii i Mikromorfologii Gleb - przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Długosz jacekd@utp.edu.pl


DZIAŁ III: Użytkowanie gleb - kierownik: prof. dr hab. Bolesław Bieniek

Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania - przewodniczący dr Bożena Smreczak bozenas@iung.pulawy.pl

Komisja Erozji Gleb - przewodniczący: dr hab. Jerzy Rejman, prof. nadzw. j.rejman@ipan.lublin.pl

Komisja degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb - przewodniczący: dr hab. Andrzej Greinert, prof. nadzw.

a.greinert@iis.uz.zgora.pl


DZIAŁ IV: Rola Gleby w Społeczeństwie i Środowisku - kierownik: prof. dr hab. Stanisław Brożek

Komisja: Gleba a Środowisko - przewodnicząca: prof. dr hab. Janina Kaniuczak jkaniucz@univ.rzeszow.pl

Komisja: Gleba a Zdrowie Człowieka - przewodnicząca:  dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas agnes@iung.pulawy.pl

Komisja ds. Edukacji Gleboznawstwa - przewodnicząca: dr Przemysław Charzyński pecha@umk.pl

Komisja ds. Historii Gleboznawstwa w Polsce - przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Skłodowski piotrsklodowski@wp.pl


 

Sugestie dotyczące strony internetowej PTG proszę kierować do Administratora