Działy i Komisje

 DZIAŁ 1. GLEBA W CZASIE I PRZESTRZENI (kierownik: prof. dr hab. Stefan Skiba)

Komisja 1.1. Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb – przewodniczący: prof. dr hab. Cezary Kabała

Komisja 1.2. Geografii Gleb i Paleopedologii – przewodniczący: dr hab. Michał Jankowski

 

DZIAŁ 2. PROCESY I WŁAŚCIWOŚCI GLEB (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa)

Komisja 2.1. Fizyki Gleb – przewodniczący: dr hab. Andrzej Bieganowski

Komisja 2.2. Chemii Gleb – przewodniczący: dr hab.: Jolanta Kwiatkowska-Malina

Komisja 2.3. Biologii Gleb – przewodniczący: prof. dr hab. Jolanta E. Bielińska

Komisja 2.4. Mineralogii i Mikromorfologii Gleb – przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Długosz

 

DZIAŁ 3. UŻYTKOWANIE GLEB (kierownik: prof. dr hab. Bolesław Bieniek)

Komisja 3.1. Oceny Gleb i ich Użytkowania – przewodniczący: dr Bożena Smreczak

Komisja 3.2. Erozji Gleb – przewodniczący: dr hab. Jerzy Rejman

Komisja 3.3. Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb – przewodniczący: dr hab. Andrzej Greinert

 

DZIAŁ 4. ROLA GLEBY W SPOŁECZEŃSTWIE I ŚRODOWISKU (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Brożek)

Komisja 4.1. Gleba a Środowisko – przewodniczący: prof. dr hab. Janina Kaniuczak

Komisja 4.2. Gleba a Zdrowie Człowieka – przewodniczący: dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas

Komisja 4.3. ds Edukacji Gleboznawstwa  – przewodniczący: dr hab. Przemysław Charzyński

Komisja 4.4. ds Historii Gleboznawstwa w Polsce – przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Skłodowski