Konferencja Naukowa Gleba rdzawa – gleba roku 2021

W dniach 14-15 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja naukowa poświęcona glebom rdzawym, pod hasłem:

Gleba rdzawa – gleba roku 2021

Geneza, właściwości, znaczenie ekologiczne i gospodarcze

Organizatorami są Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Komisja Geografii Gleb i Paleopedologii, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja będzie się odbywała w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu platformy Big Blue Button.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchacza prosimy o zarejestrowanie się najpóźniej do 12 czerwca b.r. poprzez wypełnienie formularza on-line: https://forms.gle/MX4RagiqS9xEf4CGA

program konferencji – pobierz

Kontakt do organizatorów:

Sekretarz – dr Marcin Sykuła sykula@umk.pl

Przewodniczący komitetu organizacyjnego – dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK mijank@umk.pl