Konferencja naukowa – Krajowa Platforma Glebowa

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w  konferencji naukowej pn.” Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb”, która odbędzie się 24 września 2021 r. Ze względu na sytuację spowodowaną wirusem SARS Covid-19, rozważamy zorganizowanie konferencji w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie lub w postaci webinarium.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Koszty zostaną pokryte ze środków zadania 1.2 „Ochrona gleb użytkowanych rolniczo” finansowanego przez MRiRW w ramach dotacji celowej dla IUNG-PIB.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdują się w Komunikat 1.