Konferencja „Soil Classification and Education” w Toruniu

W dniach 18-20 maja w Toruniu, odbyła się konferencja „Soil Education and Classification”. Celem spotkania było podsumowanie trwającego trzy lata (2016-2018) międzynarodowego projektu FACES finansowanego w ramach programu Erasmus +. Organizatorami konferencji byli naukowcy zrzeszeni w konsorcjum powołanym na potrzeby projektu przy współudziale pracowników i doktorantów z Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu (UMK w Toruniu) oraz Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów (UP Poznań). Wydarzenie organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego zgromadziło blisko 90 gleboznawców z wielu państw (m.in.: Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Gruzja, Hiszpania, Iran, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Ukraina, USA, UK, Węgry, Włochy), reprezentujących 50 różnych jednostek naukowych i instytucji (12 z Polski). W trakcie sesji konferencyjnych zaprezentowano 25 referatów oraz 24 postery. W ramach sesji plenarnej swoje referaty wygłosili m.in.: Peter Schad (Technical University of Munich, Niemcy), Maria Gerasimova (Moscow Lomonosov University, Rosja), Augusto Zanella (University of Padova, Włochy) oraz Maxine Levine (Maxine Levin, Soil Science Society of America, USA).

Podczas konferencji uczestnicy wzięli udział w wybranej przez siebie sesji terenowej (sesja 1. Soils from the kayaks – gleby wykształcone w obrębie rynny subglacjalnej na Pojezierzu Brodnickim i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej; sesja 2. In and around the former mill pond basin – gleby wykształcone w obrębie niecki dawnego stawu młyńskiego i jego najbliższego otoczenia na obszarze Kotliny Grudziądzkiej) gdzie testowano nowo powstały angielskojęzyczny przewodnik do klasyfikacji gleb dla studentów (Guidelines for Soil Description and Classification, Central and Eastern European Student’s Version). Oprócz wyżej wymienionego zaprezentowano również jeden z serii atlasów (Soil Sequences Atlas II), obie pozycje stanowią efekty końcowe projektu FACES.

Pełna fotorelacja z konferencji dostępna tutaj