31. Kongres PTG

Organizacja 31. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w zmieniającym się Świecie” 11-16 września 2023r., Poznań – zadanie dofinansowane w ramach umowy DNK/SN/546998/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 66 880,00 zł

Całkowitą wartość projektu: 444 880,00 zł

Celem Kongresu jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez jednostki naukowe w Polsce i zagranicą, zajmujące się szeroko rozumianą nauką o glebie. W ramach Kongresu stworzona będzie możliwość szerokiej wymiany poglądów oraz dyskusji naukowców i praktyków z Polski i zagranicy. Wnioski pokongresowe zostaną przekazane do instytucji różnych szczebli, w kompetencji których znajduje się ochrona gleb oraz zarządzanie zasobami glebowymi, koordynowanie badań nad glebami i kształcenie. Problematyka naukowa Kongresu PTG obejmuje następujące zagadnienia: geneza i systematyka gleb, procesy chemiczne i biologiczne w środowisku glebowym, procesy fizyczne i fizykochemiczne w glebach, degradacja, rekultywacja i ochrona gleb, racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych, transformacja gleb i jej skutki dla środowiska, monitorowanie zagrożeń środowiska glebowego, procesy glebotwórcze w kształtowaniu właściwości gleb, ze szczególnym uwzględnieniem zmian środowiska glebowego, które są wywołane postępującą antroporesją i zmianami klimatu.

Szczegółowe informację dotyczące 31. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego dostępne są na stronie internetowej wydarzenia – link