Kongresy PTG

24 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (12-14 września 1995, Bydgoszcz-Wiktorowo) – hasło zjazdu: „Fizykochemiczne właściwości gleb w aspekcie produktywności i ochrony agroekosystemów”

25 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (7-10 września 1999, Lublin) – hasło kongresu: „Rola gleb w funkcjonowaniu ekosystemów”

26 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (9-12 września 2003, Kraków)- hasło kongresu: „Gleba w środowisku”

27 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (3-7 września 2007, Warszawa) – hasło kongresu: „Gleba w czasie i przestrzeni”

28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (5-9 września 2011, Toruń) – hasło kongresu: „Gleba-Człowiek-Środowisko”

29 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (31 sierpień – 5 września 2015, Wrocław) – hasło kongresu: „Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój”

30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (2-7 września 2019, Lublin) – hasło kongresu: „Gleba źródło życia”

kolejny Kongres: 31 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (2023, Poznań)