Międzynarodowe Seminarium Naukowe SUITMA

W dniu 18 grudnia 2019 w Toruniu odbyło się międzynarodowe seminarium dydaktyczno-naukowe SUITMA, zorganizowane przez dr hab. Przemysława Charzyńskiego, dr hab. Piotra Hulisza, prof. UMK oraz mgr Sylwię Pindral (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, WNOZi UMK).

Jego głównym celem była prezentacja najnowszych trendów związanych z badaniem gleb terenów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych, górniczych oraz wojskowych (SUITMA). Podczas spotkania swoje referaty wygłosili: prof. John Kye Hoon Kim (Uniwersytet w Seulu, przewodniczący grupy roboczej SUITMA w ramach Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych), prof. Andrzej Greinert (Uniwersytet Zielonogórski), Tatiana V. Prokofieva (Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie), dr inż. Szymon Różański (UTP Bydgoszcz), dr Łukasz Uzarowicz (SGGW w Warszawie) oraz mgr Sylwia Pindral (UMK w Toruniu). Pobyt dwojga gości zagranicznych – prof. J. Kima oraz prof. T. Prokofievej – był sfinansowany ze środków programu Erasmus+. Oprócz udziału w seminarium wygłosili oni także wykłady dla studentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, biologia (we współpracy z dr hab. Maciejem Walczakiem) oraz turystyka i rekreacja.

 Zdjęcia z wydarzenia autorstwa Marcina Świtoniaka dostępne są tutaj.