Międzynarodowe warsztaty gleboznawcze w Sardynii – SYStem projekt

W dniach 9-13 maja blisko 40 studentów z 7 krajów i 9 uczelni (Polska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Węgry – University of Pécs, Węgry; Czechy – Česká zemědělská univerzita v Praze; Włochy – Università di Sassari; Hiszpania – Universidad de Extremadura (UEx) ; Łotwa – Łotwa University of Life Sciences and Technologies; Estonia – Eesti Maaülikool/Estonian University of Life Sciences, Słowenia – Univerza v Ljubljani) brało udział w intensywnym kursie i warsztatach terenowych na temat klasyfikacji gleb oraz wykorzystania aplikacji mobilnej/internetowej SYStem do omówienia systematycznego położenia gleb. Warsztaty sardyńskie zorganizowali naukowcy z Università di Sassari (Gian Franco Capra i Antonio Ganga) w ramach projektu SYStem (Project No 2019-1-PL01-KA203-065101 Strategic Partnerships for higher education (KA203) of Erasmus+ programme of the European Union) koordynowanego przez  naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Przemysław Charzyński i Marcin Świtoniak). Podczas tego bardzo intensywnego tygodnia, studenci mieli okazję przeanalizować  13 profili glebowych z trzech różnych krajobrazów: plantacji oliwek, winnic i lasów sosnowych. Jak na początek maja – pogoda sprzyjała pogłębieniu terenowej wiedzy gleboznawczej na temat następujących referencyjnych grup gleb: Leptosolsi, Phaeozems, Cambisols oraz Luvisols.

Więcej informacji o projekcie SYStem można znaleźć tutaj

autor: Marcin Świtoniak