ODDZIAŁ PRZEWODNICZĄCY ADRES KONTAKT
Białystok

prof. dr hab. Henryk Banaszuk

IIŚP PB, ul. Wiejska 45A, 

15-351 Białystok

tel. 797 995 949 p.banaszuk@pb.edu.pl

Bydgoszcz

-Toruń

Dr hab. Piotr Hulisz

UMK w Toruniu ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. (56) 611 25 53

hulisz@umk.pl

Katowice

prof. dr hab. Zygmunt Strzyszcz

IPIŚ PAN, ul. Curie-Skłodowskiej 34, 

41-800 Zabrze

tel. (0 32) 171 64 81,

 Zygmunt@ipis.zabrze.pl

Kraków

Dr hab. Tomasz Zaleski

UR, Al. Mickiewicza 21, 

31-120 Kraków

tel. (12) 662 43 70 t.zaleski@ur.krakow.pl

Lublin

dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN

IA PAN, ul. Doświadczalna 4

20-290 Lublin 27

tel. (0 81) 744 50 61 w. 152 

j.rejman@ipan.lublin.pl

Łódź

dr Wojciech Tołoczko

UŁ, ul. Narutowicza 88, 

90-139 Łódź

tel. (42) 665 59 30, 

glebozn@uni.lodz.pl

Olsztyn

Prof. dr hab. Andrzej Łachacz

UWM, Pl. Łódzki 3, 

10-727 Olsztyn-Kortowo

tel. (89) 523 38 79

Poznań

Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak

UR, ul. Szydłowska 50, 

60-656 Poznań

tel. (0 61) 848 73 89, 

 wojow@au.poznan.pl

Puławy

dr Bożena Smreczak

IUNG, ul. Czartoryskich 8, 

24-100 Puławy

tel. (0 81) 886 34 21, 

 Bozenas@iung.pulawy.pl

Rzeszów

Prof. dr hab. Janina Kaniuczak

UR, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 

35-959 Rzeszów

tel. (0 17) 857 42 55 (w. 312), 

jkaniucz@univ.rzeszow.pl

Siedlce

Dr hab. Marcin Becher

AP, ul. 3 Maja 54, 

08-110 Siedlce

tel. (25) 643 12 91 mbecher@uph.edu.pl

Szczecin

Dr hab. Edward Meller prof. nadzw ZUT

ZUT, ul. Słowackiego 17, 

71-434 Szczecin

tel. (91) 449 63 90 edward.meller@zut.edu.pl

Warszawa

Dr Wojciech Kwasowski

SGGW, ul. Nowoursynowska 159/37, 

02-776 Warszawa

tel. (22) 59 326 09 wojciech_kwasowski@sggw.pl

Wrocław

Prof. dr hab. Cezary Kabała

UP, ul. Grunwaldzka 53, 

50-357 Wrocław

tel. (71) 320 19 43 cezary.kabala@up.wroc.pl

Sugestie dotyczące strony internetowej PTG proszę kierować do Administratora