Systematyki Gleb Polski

Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski (1956)


Systematyka Gleb Polski (2019)

Genetyczna klasyfikacja gleb Polski (1959)

Systematyka Gleb Polski (1974)

Systeamtyka Gleb Polski (1989)

Systematyka Gleb Polski (2011)