Systematyki Gleb Polski

Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski (1956)


Genetyczna klasyfikacja gleb Polski (1959)

Systematyka Gleb Polski (1974)

Systeamtyka Gleb Polski (1989)

Systematyka Gleb Polski (2011)

Obecnie Komisja 1.1. Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb pracuje nad opracowaniem  szóstej edycji Systematyki Gleb Polski. Ostateczna wersja zostanie zaprezentowana w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, który odbędzie się w Lublinie w 2019 roku.