Polska wersja komiksu – „Chrońmy Gleby”

Bardzo miło Nam poinformować, że staraniami grupy polskich gleboznawców (Ł. Uzarowicz i Z. Zagórski – SGGW Warszawa oraz M. Świtoniak i P. Charzyński – UMK Toruń) ukazała się  polska wersja komiksu pt „Chrońmy Gleby”, która została przetłumaczona z wersji angielskojęzycznej. Komiks został wydany w celu uczczenia międzynarodowej dekady gleby (2015-2024) organizowanej po patronatem Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS). Publikacja powstała w ramach projektu „The IUSS Goes to School” w ramach współpracy członków polskiego (PTG) i hiszpańskiego (SECS) towarzystwa gleboznawczego. Gorąco zachęcamy do rozpowszechniania tej publikacji wśród dzieci i młodzieży w celu zwiększania świadomości w zakresie znaczenia gleby oraz potrzeby jej ochrony. Linki do pobrania komiksu (wersja pdf) znajdują się w zakładkach: materiały dydaktyczne oraz Światowy Dzień Gleby 2020