Projekt Share Your Soils (SYStem) – uzyskał finansowanie !

Szkolnictwo wyższe stoi obecnie przed ogromnym wyzwaniem związanym z wchodzącym na uniwersytety pokoleniem „Z” – „cyfrowymi tubylcami”, którzy oczekują edukacji wykorzystującej w szerokim zakresie technologie mobilne i grywalizację.

Odpowiedzią na takie potrzeby w zakresie kształcenia w zakresie nauk o glebie i środowisku jest projekt Share Your Soils (SYStem) przygotowany przez dr Marcina Świtoniaka (koordynator) i dr hab. Przemysława Charzyńskiego z Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK.  Wniosek otrzymał łącznie 88 punktów na 100 możliwych i był najwyżej ocenionym projektem na 50 złożonych dzięki czemu uzyskał finansowanie w konkursie Erasmus+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Będzie on realizowany przez konsorcjum skupiające specjalistów z 10 uniwersytetów z 8 krajów (Czech, Estonii, Węgier, Włoch, Łotwy, Polski, Słowenii i Hiszpanii) posiadających doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie zagadnień z zakresu gleboznawstwa w różnych regionach Europy.

Celem SYStemu jest stworzenie edutainmentowych mediów społecznościowych dedykowanych opisowi i klasyfikacji gleb wg. międzynarodowej klasyfikacji WRB. Głównym narzędziem stworzonym w ramach projektu będzie aplikacja mobilna do przesyłania zdjęć profilu gleby z opisem i geolokalizacją oraz propozycją klasyfikacji. Użytkownicy będą mieli możliwość interakcji i dzielenia się swoją wiedzą, pomagając mniej doświadczonym kolegom poprzez komentarze i sugestie dotyczące genezy i klasyfikacji gleb.  Ponadto przygotowany zostanie Omnibus glebowy poświęcony nauczaniu najnowszej edycji systemu WRB (2015) na poziomie uniwersyteckim. Wyniki projektu będą stanowić innowacyjne narzędzie do nauczania wspierające nie tylko nauczycieli szkół wyższych, ale także szkół średnich oraz badaczy środowiska i praktyków.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze serdecznie gratuluje pomysłodawcom tego sukcesu!