Szóste wydanie Systematyki Gleb Polski – zatwierdzone przez Komisję Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG

W dniu 27.03.2019 w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym SGGW w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG. Głównym celem spotkania była ostateczna dyskusja nad szóstym wydaniem Systematyki Gleb Polski, nad którym komisja pracowała przez 4 lata, oraz głosowanie nad jej przyjęciem. W spotkaniu udział wzięli: Piotr Skłodowski, Stanisław Białousz (PW Warszawa), Bożena Smreczak (IUNG Puławy), Danuta Czempińska-Kamińska, Józef Chojnicki, Jerzy Jonczak, Łukasz Uzarowicz (SGGW Warszawa), Jacek Chodorowski (UP Lublin), Beata Łabaz, Cezary Kabała, Jarosław Waroszewski (UP Wrocław), Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz (UMK Toruń), Marek Drewnik, Łukasz Musielok, Wojciech Szymański (UJ Kraków), Marian Marzec (BULiGL Brzeg), Andrzej Łachacz (UWM Olsztyn), Bartłomiej Glina, Łukasz Mendyk (UP Poznań). Swoja obecnością spotkanie zaszczycił także prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – Zbigniew Zagórski.

Spotkanie rozpoczął Cezary Kabała – przewodniczący Komisji, prosząc przybyłych o uczczenie minutą ciszy pamięci wieloletniego członka Komisji, zaangażowanego w prace nad szóstym wydaniem Systematyki Gleb Polski – Ryszarda Mazurka (UR Kraków). Następnie rozpoczęto dyskusję nad ogólnymi i aspektami i szczegółowymi mankamentami szóstego wydaniem Systematyki Gleb Polski.  Poszczególne korekty zgłaszane przez uczestników, dla których nie uzyskano jednomyślności, były poddawane pod głosowanie przez członków Komisji. W kluczowym, ostatnim głosowaniu, ostateczna propozycja szóstej edycji Systematyki Gleb Polski została jednogłośnie zaakceptowana. Przewodniczący KGKiKG serdecznie podziękował za ogromne zaangażowanie członków Komisji w przygotowanie nowej edycji Systematyki, wyrażając nadzieję na jej opublikowanie przed wrześniowym kongresem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, który odbędzie się w Lublinie. Jednak zanim Systematyka trafi do druku, powinna być jeszcze zaakceptowana przez  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (planowane na czerwiec). Spotkanie zakończył Zbigniew Zagórski, Prezes PTG, składając na ręce przewodniczącego Komisji słowa podziękowania i podziwu za trud, jaki został włożony w stworzenie nowej edycji Systematyki Gleb Polski, która ma szansę stać się jedną, wspólną klasyfikacją wszystkich gleb Polski.

Poniżej zdjęcia autorstwa Łukasza Uzarowicza