Soil Science Annual w bazie ESCI

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że czasopismo Soil Science Annual (14 pkt MNiSW) wydawane przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze z początkiem roku 2018 zostało wpisane do bazy Emerging Sources Citation Index (ESCI) należącej do firmy Clarivate Analytics (dawniej Thompson Reuters). Czasopismo jest tam indeksowane od pierwszego zeszytu 2017. Oznacza to, że począwszy od 2017 roku artykuły publikowane w SSA będą widoczne w Web of Science. Baza ESCI jest bazą przedsionkową do baz czasopism posiadających impact factor (IF). Czasopisma indeksowane w bazie ESCI mają szansę uzyskać IF po spełnieniu wymagań firmy Clarivate Analytics. W związku z powyższym chcialibyśmy gorąco zachęcić  do publikacji wyników badań podkreślających aspekt glebowy w czasopiśmie Soil Science Annual (SSA). Niezwykle istotne jest również cytowanie artykułów, które ukazały się w SSA w ostatnich dwóch latach w  państwa artykułach wysyłanych do innych czasopism z listy A. Dołóżmy wszelkich starań, aby nasze rodzime gleboznawcze czasopismo znalazło się na liście A MNiSW.