KONFERENCJA NAUKOWA I WARSZTATY TERENOWE – GLEBY WYTWORZONE Z UTWORÓW GYTIOWYCH I MUŁOWYCH

W dniach 3 – 6 października 2018 roku odbyła się Konferencja Naukowa i Warsztaty Terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – Gleby wytworzone z utworów gytiowych i mułowych. Na ośrodek konferencyjny wybrano Hotel Ryte Błota na Pojezierzu Brodnickim, jednak w trakcie warsztatów uczestnicy odwiedzili także Dolinę Drwęcy oraz Pojezierze Olsztyńskie, gdzie zapoznali się z problematyką genezy i klasyfikacji utworów mułowych i gytiowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisje Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb (PTG) oraz  gleboznawców z trzech jednostek naukowych: Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów (UWM w Olsztynie), Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu (UMK w Toruniu) oraz Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów (UP w Poznaniu). Przygotowania do konferencji i warsztatów były koordynowane przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego – dr hab. Michała Jankowskiego (UMK w Toruniu) oraz przewodniczącego komitetu naukowego – Prof. dr hab. Andrzeja Łachacza (UWM w Olsztynie).  W spotkaniu wzięło udział 36 osób z różnych ośrodków gleboznawczych w Polsce. W pierwszy dniu konferencji odbyła się sesja referatowa, wprowadzająca uczestników do części terenowej oraz przybliżająca dotychczasowe dokonania polskich naukowców w zakresie badań nad gytiami i mułami, sesja posterowa (zaprezentowano 8 posterów) oraz warsztaty z rozpoznawania materiałów gytiowych i mułowych. Oczywiście całość poprzedziło oficjalne przywitanie uczestników przez przewodniczących komitetu organizacyjnego i naukowego (Michał Jankowski i Andrzej Łachacz). Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Prof. dr hab. Cezary Kabała (przewodniczący Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb) oraz Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski (prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego). W trakcie kolejnych dwóch dni w ramach warsztatów terenowych uczestnicy odwiedzili gytiowisko Pęglity (Pojezierze Olsztyńskie), torfowisko Rytebłota oraz gytiowiska w miejscowości Sumówko i Tereszewo (Pojezierze Brodnickie), a także mułowisko w Dolinie Drwęcy. W terenie dyskutowano nad genezą oraz pozycją systematyczną gleb wytworzonych z utworów gytiowych i mułowych według aktualnie obowiązującej Systematyki Gleb Polski (wydanie 5) oraz międzynarodowej klasyfikacji FAO-WRB (2015). Jednak głównym celem części terenowej było opracowanie kryteriów diagnostycznych oraz ustalenie pozycji systematycznej wspomnianych gleb w odniesieniu do opracowywanej nowej wersji Systematyki Gleb Polski (wydanie 6), której opublikowanie jest planowane na rok 2019. Czwartego dnia (06.10) odbyło się spotkanie podsumowujące konferencję połączone z otwartym zebraniem Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, gdzie dyskutowano nad ostatecznymi kryteriami diagnostycznymi dla utworów gytiowych, mułowych oraz torfowych, które umożliwią ich identyfikację terenową. Zdecydowanie najbardziej problematyczną i jeszcze nie rozstrzygniętą kwestią pozostaje odróżnienie w warunkach terenowych torfów silnie rozłożonych (saprowych) od mułów. Stąd przewodniczący komisji (Prof. Cezary Kabała) na zakończenie obrad zwrócił się do Zespołu Gleb Organicznych o podjęcie intensywnych prac w tym temacie.

Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane w trakcie konferencji i warsztatów przez Łukasza Uzarowicza (SGGW w Warszawie) oraz Michała Jankowskiego (UMK w Toruniu). Ponadto na Facebooku Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego znajdują się zdjęcia udostępnione przez Marcina Świtoniaka (UMK w Toruniu).