WARSZTATY TERENOWE – GLEBY WYKSZTAŁCONE NA SKAŁACH WĘGLANOWYCH I SIARCZANOWYCH

W dniach 6–9 maja 2018 odbyła się konferencja naukowa oraz warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego pt. „Góry Świętokrzyskie i Ponidzie – gleby wykształcone na skałach węglanowych i siarczanowych”. Patronat naukowy konferencji objęła Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG. Organizatorami konferencji byli: dr Łukasz Uzarowicz (SGGW w Warszawie, przewodniczący komitetu organizacyjnego), dr hab. Zbigniew Zagórski prof. SGGW (SGGW w Warszawie), dr hab. inż. Krystyna Ciarkowska (UR w Krakowie), dr hab. inż. Ryszard Mazurek (UR w Krakowie) oraz dr inż. Bożena Smreczak (IUNG–PIB w Puławach).

Miejscem konferencji było Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) znajdujące się w Korzecku k. Chęcin, kilkanaście km na południowy-zachód od Kielc. Centrum to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy i centrum konferencyjne Uniwersytetu Warszawskiego oddane do użytku w 2015 r. i pięknie wkomponowane w teren nieczynnego kamieniołomu wapieni i dolomitów dewońskich. Dysponuje ono 170 miejscami noclegowymi i jest wyposażone w sale audytoryjne, konferencyjne i pracownie dydaktyczne, a także profesjonalne pracownie laboratoryjne w tym m.in. laboratorium kartowania geologicznego, hydrogeologiczne, mikroskopowe, komputerowe i geofizyczne.

Najważniejszą częścią konferencji były dwudniowe (7 i 8 maja) warsztaty terenowe, w trakcie których uczestnicy mieli okazję zobaczyć rędziny ukształtowane na rozmaitych skałach węglanowych i siarczanowych Gór Świętokrzyskich, ich permsko-mezozoicznego obrzeżenia oraz Ponidzia. Dnia 7 maja organizatorzy przedstawili gleby ukształtowane na wapieniach i dolomitach środkowodewońskich, zlepieńcach permskich, wapieniach górnojurajskich oraz opokach górnokredowych. Część z profili znajdowała się w skarpach wykonanych na skraju kopalń wapieni (Kopalnia Kowala i Kopalnia Morawica), dzięki czemu była możliwość zaobserwowania zmienności pokrywy glebowej w rejonie kopalń. Dnia 8 maja przedstawiono profil wykształcony z margli górnokredowych oraz dwa profile gleb wytworzonych na gipsach na Ponidziu.

W celu urozmaicenia programu, w trakcie konferencji organizatorzy pokazali atrakcje przyrodnicze i historyczne regionu świętokrzyskiego, takie jak Jaskinia Raj, rezerwat Przęślin, kras gipsowy w Skorocicach, Zamek Królewski w Chęcinach, wieś Chotel Czerwony i miasto Wiślica

Łukasz Uzarowicz

Uczestnicy warsztatów w rejonie Kopalni Wapienia Morawica. W tle gleby ukształtowane na wapieniach górnojurajskich mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (Fot. Grzegorz Kusza).
Uczestnicy w trakcie dyskusji nad pozycją systematyczną gleby wytworzonej ze zwietrzeliny skał wapiennych i siarczanowych w miejscowości Skorocice (Fot. Bartłomiej Glina)