Spotkanie młodych gleboznawców w Poroninie

W dniach 16 – 19 września 2018 roku w Poroninie odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców – Soil in the Environment. Na ośrodek konferencyjny wybrano pięknie położony Hotel Limba. Wydarzenie zostało zorganizowane przez doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Prof. Zbigniew Zagórski. W konferencji wzięły udział 52 osoby z ośrodków naukowych z Litwy, Niemiec, Rosji, Węgier oraz Polski. Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od oficjalnego powitania uczestników oraz otwarcia konferencji przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego dr  Bartłomiej Glinę (UP Poznań). Wykład otwierający, w którym przybliżono uczestnikom problematykę gleb górskich wygłosiła dwójka naukowców: dr hab. Marek Drewnik (UJ Kraków) oraz dr Katarzyna Wasak (IGiPZ PAN). W trakcie konferencji wygłoszono 16 referatów oraz zaprezentowano 37 posterów. Podczas przerw między sesjami uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą firm Geomor-Technik oraz Marxam Project, sponsorów konferencji oraz fundatorów głównych nagród w sesji referatowej i posterowej.  W ramach spotkania młodych gleboznawców w Poroninie zorganizowano także sesję terenową pt. „Wpływ klęsk żywiołowych na gleby rejonów górskich”.  Uczestnicy wizytowali Torfowisko Baligówka oraz Dolinę Lejową, gdzie żywo dyskutowali nad genezą i klasyfikacją zaprezentowanych gleb, testując nowo wydany Guidelines For Soil Description and Classification for Students oraz roboczą wersję 6 wydania Systematyki Gleb Polski. Po sesji terenowej nastąpiło podsumowanie konferencji, przewodniczący komitetu organizacyjnego podziękował uczestnikom za udział, zwracając uwagę na bardzo wysoki poziom wystąpień oraz wręczył nagrody za najlepsze referaty i postery. W sesji referatowej zwyciężyła Magdalena Gus (UJ Kraków), drugie miejsce zajęła Aleksandra Loba (UP Wrocław), zaś trzecie przypadło w udziale Sylwii Pindral (UMK Toruń). W sesji posterowej pierwsze miejsce zajął Marcin Sykuła (UMK Toruń), drugą nagrodę otrzymała Joanna Kowalska (UR Kraków), a trzecią Joanna Mendyk (UMK Toruń). Dodatkowo komitet naukowy przyznał wyróżnienia dla Ivana Aleksieeva (Petersburski Uniwersytet Państwowy) za prezentację posteru oraz dla Gábora Sándora (Uniwersytet Świętego Stefana) za referat. Po oficjalnym zamknięciu konferencji uczestnicy udali się na ostatnie wspólne grillowanie w ramach SITE 3, podczas którego dzielili się wrażeniami. Wszystko co dobre szybko się kończy, jednak organizatorzy zapewnili uczestników, że już rozpoczęli prace nad kolejną edycją konferencji, która odbędzie się w roku 2020. Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane w trakcie konferencji przez Mateusza Stolarczyka oraz Łukasza Uzarowicza.