Międzynarodowe Warsztaty FACES

W dniach 1-7 lipca odbyły się w Toruniu międzynarodowe warsztaty z klasyfikacji gleb według WRB 2015. Prawie 40 studentów z 8 europejskich uczelni (Eesti Maaülikool/Estonian University of Life Sciences; Latvijas Lauksaimniecības universitāte Aleksandras Stulginskis University; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Česká zemědělská univerzita v Praze; Debreceni Egyetem; University of Ljubljana oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) uczestniczyło w pracach terenowych oraz prelekcjach zorganizowanych w ramach projektu FACES –https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/ – poznając tajniki klasyfikacji gleb według międzynarodowego systemu World Reference Base for Soil Resources. W trakcie warsztatów i opracowywania wyników uczestnicy testowali też podręcznik (dostępny on line) do opisu gleb w terenie opracowany przez zespół ekspertów konsorcjum projektu.

Zdjęcia z tego wydarzenia (autorstwa dr Marcina Świtoniaka – UMK Toruń) dostępne są tutaj.