2020

Dnia 5 grudnia 2020 będziemy obchodzić kolejny światowy dzień gleby, z tej okazji chcielibyśmy udostępnić grafiki w języku polskim promujące to wydarzenie. Plakaty zostały przygotowane przez Naszego kolegę z Muzeum Gleb – Centrum Edukacji Gleboznawczej w Krakowie dr. Piotra Pacanowskiego. Oprócz plakatów udostępniono także komiks pt „Chrońmy Gleby”, który ma na celu upowszechnienie wśród młodych ludzi znaczenia gleby w ich życiu oraz pilnej potrzeby jej ochrony. Oryginalna wersja komiksu została wydana w języku hiszpańskim, jednak dzięki zaangażowaniu członków Polskiego Towarzystwa Gleoznawczego (Ł. Uzarowicz i Z. Zagórski – SGGW Warszawa oraz  M. Świtoniak i P. Charzyński – UMK Toruń) opracowana została polska wersja. W imieniu zarządu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego bardzo dziękujemy za wykonaną pracę.

Gorąco zachęcamy do wykorzystania tych materiałów w celu promocji obchodów ŚDG w Państwa jednostkach!

Plik do pobrania:

plakat 1 (pdf) – pobierz

plakat 1 (jpg) – pobierz

plakat 1 (png) – pobierz

plakat 2 (pdf) – pobierz

plakat 2 (jpg) – pobierz

plakat 2 (png) – pobierz

komiks „Chrońmy Gleby” – pobierz