„WRB SUMMER”, Toruń, 30 czerwca -05 lipca 2019

Rozwiązywanie globalnych problemów środowiskowych, a także unifikacja badań i dydaktyki na poziomie światowym wymagają harmonizacji języków technicznych, do których należy terminologia i klasyfikacje gleb. World Reference Base for Soil Resources (WRB) jest prawdopodobnie najbardziej powszechnym i najczęściej stosowanym systemem klasyfikacyjnym, którego umiejętne stosowanie ułatwia międzynarodową wymianę informacji w gleboznawstwie.
Letnie warsztaty „WRB Summer” organizowane są pod auspicjami IUSS Working Group WRB przez ekspertów organizujących szkolenia w zakresie klasyfikacji gleb od prawie 10 lat (https://sites.google.com/site/linguafrancaforeuropeansoils/, https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/). Celem wydarzenia jest nauka korzystania z WRB lub rozwinięcie umiejętności w zakresie klasyfikacji gleby podczas kursu, na który składają się jednodniowe zajęcia studyjne i 3-dniowe intensywne zajęcia terenowe. Zapraszamy do udziału zarówno studentów, doktorantów jak i pracowników nauki chcących podnieść swoje kwalifikacje dotyczące stosowania World Reference for Soil Resources. Witryna zawierająca więcej informacji dostępna jest pod adresem: https://sites.google.com/site/summerwrb/home