WRB

Książka „WRB – Światowa Baza Referencyjna Zasobów Glebowych 2014 – Międzynarodowy system klasyfikacji gleb, aktualizacja 2015” jest polskim tłumaczeniem międzynarodowej klasyfikacji glebowej WRB (World Reference Base for Soil Resources) wydawanej przez FAO. Tłumaczenie z oryginału wykonali prof. Renata Bednarek (UMK w Toruniu), dr Przemysław Charzyński (UMK w Toruniu) i prof. Cezary Kabała (UP we Wrocławiu) – znani w Polsce i za granicą specjaliści z zakresu genezy i klasyfikacji gleb. Klasyfikacja FAO-WRB obejmuje terminologię i klasyfikację gleb całego świata. Zawiera ona ponadto instrukcję do kartowania gleb. Klasyfikacja została wydana w formacie zbliżonym do A5, ułatwiającym korzystanie w terenie.

Zamówienia na książkę należy kierować pod adresem ptgleboznawcze@gmail.com

Koszt jednego egzemplarza wynosi 45 zł brutto + koszty wysyłki. Składając zamówienie prosimy o podanie danych do faktury oraz adresu, na który należy przesłać książkę.