Wspomnienie Prof. dr hab. Aliny Kabaty-Pendias

W dniu 3 kwietnia 2019 r. zmarła prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias, długoletni pracownik naukowy Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB w Puławach. Prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias była niekwestionowaną ekspertką w zakresie biogeochemii pierwiastków śladowych. Była stypendystką Fundacji Rockefellera, kierownikiem Laboratorium Mikroelementów w Środowisku IUNG pracując jednocześnie w Zakładzie Petrografii, Mineralogii i Geochemii w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Badania Pani Profesor nad zawartością pierwiastków śladowych w glebach i roślinach stały się podstawą do wprowadzenia w naszym kraju pierwszych zasad oceny i kwalifikacji gleb zanieczyszczonych. Prof. dr hab. A. Kabata-Pendias była autorką oryginalnych prac naukowych i książek. Należała do wielu towarzystw naukowych i Komitetów Redakcyjnych różnych czasopism. Za pracę naukową i udział w działalności podziemnej AK została uhonorowana wieloma nagrodami, medalami oraz odznaczeniami państwowymi. Z głębokim smutkiem żegnamy osobę niezwykle zasłużoną dla polskiego i światowego gleboznawstwa, która wywarła ogromny wpływ na dzisiejsze postrzeganie problemu zanieczyszczenia gleb, jego skutków zdrowotnych i środowiskowych. Będziemy wspominać Panią Profesor jako wielką profesjonalistkę, osobę niezwykle pracowitą, sumienną i wytrwałą, ale też bardzo otwartą i życzliwą.

Najważniejsze osiągnięcia Pani Profesor oraz przebieg kariery naukowej pragniemy przypomnieć w prezentacji przygotowanej przez Panią Profesor Barbarę Maliszewską-Kurdybach (IUNG-PIB w Puławach).

 

autor: Bożena Smreczak