Wstąp do Towarzystwa

Kandydat na członka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego składa w odpowiednim oddziale pisemną deklarację podpisaną przez dwóch członków wprowadzających. Przewodniczący oddziału przedstawia deklarację do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.