< 2015-2019 >

prof. dr hab. Zbigniew Zagórski - PREZES PTG (22) 593 26 11 zbigniew_zagorski@sggw.pl
prof. dr hab. Andrzej Mocek - V-ce Prezes (61) 848 72 13  moceka@owl.au.poznan.pl
prof. dr hab. Cezary Kabała - V-ce Prezes (71) 320 19 43  cezary.kabala@up.wroc.pl
dr Łukasz Uzarowicz - Sekretarz (22) 593 26 12 lukasz_uzarowicz@sggw.pl
dr inż. Anna Bielska - Skarbnik (22) 234 15 68 a.bielska@gik.pw.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Skłodowski - Honorowy Prezes PTG 604 922 010 piotrsklodowski@wp.pl
< Przewodniczący Oddziałów PTG >

Sugestie dotyczące strony internetowej PTG proszę kierować do Administratora